• slide

Uroczystości własne

 

Uroczystość tytułu parafii:
Czwartek po Niedzieli Trójcy Najświętszej
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła:
13 sierpnia

Uroczystość tytułu kościoła:
15 sierpnia
Uroczystość Matki Bożej Zwycięskiej, Patronki Diecezji

Rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Zwycięskiej:
17 października