• slide

Historia

Parafia we wsi Kamion (dzisiejszy Kamionek) powstała prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. Kościół i parafia miały ten sam tytuł: św. Stanisława, Biskupa i Męczennika.

Cmentarzem grzebalnym powstałej parafii był teren, na którym obecnie stoi kościół kamionkowski, łącznie z plebanią, zakreślony obecnym parkanem wokół kościoła. Jest to najstarszy cmentarz praski. W czasie wojny szwedzkiej w 1656 roku Kamion został bardzo zniszczony. Probostwo przeniesiono do Skaryszewa. Kościół św. Stanisława w Kamionie nadawał się jedynie do likwidacji, toteż w roku 1775 został ostatecznie rozebrany. Na miejscowym cmentarzu został jedynie mały, drewniany kościółek. Usytuowany był w pobliżu wejścia na dzisiejszy przykościelny cmentarz. Pośród osób pochowanych na cmentarzu kamionkowskim znaleźli się między innymi Polacy i Szwedzi polegli podczas wojny szwedzkiej w 1656 roku oraz pomordowani w dniach tzw. rzezi Pragi, w roku 1794. Tutaj znajdują się także pomniki upamiętniające poległych w dobie insurekcji kościuszkowskiej generałów Jakuba Jasińskiego i Tadeusza Korsaka (prawa strona cmentarza), ofiary powstania listopadowego w 1830 roku oraz obrońców Warszawy w wojnie polsko-rosyjskiej w 1831 roku (bitwa pod Olszynką Grochowską). W roku 1887 cmentarz został zamknięty, ale do dziś pozostaje miejscem upamiętniającym ważną historię, zapisaną w tym miejscu i wielkim wspaniałym pomnikiem Warszawy.

Z ważniejszych wydarzeń z historii parafii należy wspomnieć:

W roku 1443 parafia w Kamionie została włączona do Archidiakonatu Pułtuskiego, podlegającego biskupowi płockiemu Pawłowi Giżyckiemu.

W 1573 roku na polach Kamiona dokonała się pierwsza wolna elekcja króla polskiego Henryka Walezego, którą poprzedziła Msza Święta.

W 1656 roku na polach Kamiona rozegrała się bitwa ze Szwedami. Jej ofiary pochowano na tutejszym cmentarzu parafialnym.

W 1733 roku znów na polach Kamiona odbyła się wolna elekcja króla polskiego Fryderyka Augusta, panującego jako August III.

W roku 1780 król Stanisław August, ostatni król I Rzeczypospolitej, przekazał dobra Kamiona, przejęte od biskupa płockiego, swemu bratankowi Stanisławowi Poniatowskiemu.

W 1792 roku Kamion staje się częścią Warszawy, zaliczony do cyrkułu Praga-Skaryszew. W kilka lat później tereny Kamiona zostały rozparcelowane i wówczas weszła w użycie nazwa Kamionek.

W 1912 roku, w ciągu jednej nocy - 16 maja - mieszkańcy Kamionka rozbudowali maleńką kaplicę, stawiając niechętne temu władze zaborcze przed faktem dokonanym. W tym samym roku papież Pius X dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła Bożego Ciała na Pradze. Kamień ten jest widoczny w obecnej świątyni po prawej stronie wejścia do Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

Po ponad dwustuletniej przerwie, 22 lutego 1917 roku, reaktywowano parafię na Kamionku nadając jej nowy tytuł: Parafia Bożego Ciała. Nawiązano w ten sposób do tytułu, jaki nosił mały kościółek, stojący wówczas na cmentarzu kamionkowskim. Przez pierwsze lata parafia funkcjonowała przy tym właśnie kościółku.

13 sierpnia 1920 roku ks. Ignacy Skorupka odprawił w starym kościółku Mszę Świętą i spowiadał żołnierzy 236. pułku piechoty, którego był kapelanem. Nazajutrz zginął na polu chwały pod Ossowem, w przeddzień bitwy będącej wielkim zwycięstwem wojsk polskich nad bolszewickimi, która przeszła do historii jako «Cud nad Wisłą».

8 września 1929 roku kardynał Aleksander Kakowski pobłogosławił i wmurował kamień węgielny pod nową świątynię, której nadano tytuł Matki Bożej Zwycięskiej, ponieważ postanowiono ją wznieść, jako wotum Stolicy za «Cud nad Wisłą».

15 sierpnia 1931 roku w nowej świątyni, wybudowanej wg projektu Konstantego Jakimowicza, odprawiono pierwszą Mszę Świętą.

W końcu lat trzydziestych XX wieku umieszczono w ołtarzu głównym, powstały w 1935 roku, tryptyk pędzla Bronisława Wiśniewskiego, upamiętniający Bitwę Warszawską. Przedstawia on Matkę Bożą Zwycięską, której oddają dziękczynny hołd dwaj polscy święci: Andrzej Bobola i Stanisław Kostka (skrzydło lewe) oraz arcybiskup Achilles Ratti, ówczesny nuncjusz apostolski, a późniejszy papież Pius XI i ks. Ignacy Skorupka (skrzydło prawe). W tle widoczna jest walka z wojskiem bolszewickim pod Radzyminem oraz kościół w Radzyminie, dzisiejsza kolegiata.

W świątyni zawieszone są trzy duże obrazy (dwa w prezbiterium i jeden w lewej nawie) uznanego malarza Jana Styki. Parafia jest także w posiadaniu cennego tryptyku z 1492 roku, pochodzącego z Mediolanu, który przedstawia Adorację Madonny z Dzieciątkiem (olej na desce).

Świątynia kamionkowska, podobnie jak i plebania, została w czasie II wojny światowej dwukrotnie zbombardowana. Powstałe zniszczenia usuwano już w czasie okupacji i zaraz po zakończeniu wojny. Jeszcze w okresie drugiej wojny światowej proboszczem parafii został ks. dr Eugeniusz Dąbrowski, profesor Seminarium Duchownego w Warszawie, wybitny polski biblista, który dokonał przekładu Pisma Świętego Nowego Testamentu z łacińskiej Wulgaty na język polski. Uratował on świątynię przed wysadzeniem w powietrze przez wycofujące się z Pragi wojska hitlerowskie.

Po powojennej odbudowie poświęcono świątynię 12 września 1954 roku. Aktu poświęcenia dokonał bp Wacław Majewski w imieniu Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego, więzionego w tym czasie przez komunistyczny rząd Polski Ludowej. Po odzyskaniu wolności Prymas Wyszyński już w styczniu 1957 roku pierwszy raz przybył do tutejszej świątyni, w której w następnych latach bywał wielokrotnie.

W roku 1970 proboszczem parafii Bożego Ciała na Kamionku został bp dr Zbigniew Józef Kraszewski, rektor i profesor Seminarium Duchownego w Warszawie. Troszczył się o parafię i jej świątynię do roku 1997.

17 czerwca 1983 roku na Stadionie Dziesięciolecia (obecny Stadion Narodowy), leżącym w granicach parafii kamionkowskiej, papież Jan Paweł II, odbywając swoją drugą pielgrzymkę apostolską do Ojczyzny, sprawował Mszę Świętą przy udziale prawie półtoramilionowej rzeszy wiernych.

Kiedy 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktury administracyjnej Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce i ustanowił Diecezję Warszawsko-Praską, wyznaczył świątynię na Kamionku na konkatedrę, a Matkę Bożą Zwycięską, czczoną w tutejszej świątyni, ogłosił Patronką nowej Diecezji. W maju tego samego roku bp Kazimierz Romaniuk - pierwszy ordynariusz warszawsko-praski, odbył swój ingres.

W 1995 roku we Mszy Świętej za Ojczyznę uczestniczył Lech Wałęsa, ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

17 października 2004 roku abp Sławoj Leszek Głódź - drugi biskup warszawsko-praski, podczas swego ingresu do konkatedry, dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Kamionkowskiej, Patronki Diecezji.

W październiku 2008 roku ingresu do konkatedry dokonał abp Henryk Hoser, trzeci biskup warszawsko-praski.

23 sierpnia 2009 roku kolejnym proboszczem parafii został ks. prałat Zygmunt Podstawka. Decyzją abpa Henryka Hosera i wsparciu finansowym całej diecezji, przeprowadził on w ciągu dwóch lat gruntowną renowację kamionkowskiej świątyni.

13 sierpnia 2011 roku abp Henryk Hoser, przy udziale duchowieństwa diecezji i wiernych, dokonał ponownego poświęcenia kościoła (rekonsekracja).

9 kwietnia 2012 roku, w Poniedziałek Wielkanocy, abp Henryk Hoser erygował Kapitułę Konkatedralną Kamionkowską i dokonał instalacji jej kanoników.

14 maja 2015 roku ks. bp Marek Solarczyk poświęcił obraz św. Jana Pawła II umieszczony w ołtarzu Najświętszego Serca Jezusowego.

13 grudnia 2015 roku ks. bp Marek Solarczyk w czasie Inauguracji Roku Miłosierdzia dokonał poświęcenia nowego ołtarza Pana Jezusa Miłosiernego w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

20 listopada 2016 roku ks. bp Marek Solarczyk w czasie Mszy Świętej dziękczynnej za Rok Miłosierdzia dokonał uroczystego złożenia relikwii św. Jana Pawła II w ołtarzu Najświętszego Serca Jezusowego.

W ramach obchodów stulecia parafii w dniach od 5 do 12 marca 2017 roku ojcowie franciszkanie z Niepokalanowa przeprowadzili Misje Święte, których finałem było zawierzenie parafii Niepokalanemu Sercu Maryi i Msza Święta celebrowana przez Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC, na zakończenie której w ołtarzu Miłosierdzia Bożego zostały złożone relikwie s. Faustyny Kowalskiej.

7 stycznia 2018 roku w czasie Mszy Świętej o godz. 18.00 której przewodniczył ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC dziękowaliśmy Panu Bogu za jego 9. letnią posługę biskupią w naszej diecezji.

W ramach liturgicznej inauguracji posługi w naszej diecezji, 18 lutego 2018 roku o godz. 13.00 J. Eks. Ks. Bp Romuald Kamiński w asyście Kapituły Konkatedralnej odprawił uroczystą Mszę Świętą.

W związku z erygowaniem nowego Ośrodka duszpasterskiego pod wezwaniem św. Rity z Casci przy ul. Żupniczej 27, mocą dekretu ks. bpa Romualda Kamińskiego z dnia 22 maja 2019 roku z naszej parafii został wyłączony teren objęty następującymi ulicami: od wschodu: ul. Podskarbińska; od południa: ul. Grochowska (numery parzyste) od ul. Podskarbińskiej do ul. Terespolskiej; od zachodu: ul. Terespolska do skrzyżowania z ul. Stanisławowską (z wyłączeniem budynków mieszkalnych, które pozostają w Parafii Bożego Ciała), następnie ul. Stanisławowska (numery parzyste) i ul. Mińska (numery nieparzyste) do ul. Chodakowskiej i ul. Chodakowska (numery parzyste) do torów kolejowych i i przypisany do nowego Ośrodka duszpasterskiego.

17 października 2020 roku, w czasie Mszy Świętej o godz. 18.00 Ksiądz Biskup Michał Janocha poświęcił obraz Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który zawisł w kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego.

PROBOSZCZOWIE KAMIONKOWSCY

22 lutego 1917 roku Arcybiskup Warszawy Aleksander Kakowski reaktywował parafię kamionkowską, wydzielając z praskiej parafii św. Floriana cześć obejmującą Kamionek, Saską Kępę i Grochów. Kolejni proboszczowie to:

  1. 1917-1919 Ksiądz prałat Wacław WYRZYKOWSKI
  2. 1919-1928 Ksiądz kanonik Wincenty TROJANOWSKI
  3. 1929-1933 Ksiądz kanonik Franciszek GARNCAREK
  4. 1933-1944 Ksiądz prałat Feliks DE VILLE
  5. 1944-1970 Ksiądz kanonik prof. dr hab. Eugeniusz DĄBROWSKI
  6. 1970-1997 Ksiądz biskup dr Zbigniew Józef KRASZEWSKI
  7. 1997-2009 Ksiądz prałat Zdzisław GNIAZDOWSKI
  8. 2009-2012 Ksiądz prałat Zygmunt PODSTAWKA
  9. 2012-2014 Ksiądz kanonik dr Mateusz MATUSZEWSKI
  10. 2014-2023 Ksiądz kanonik Wacław MADEJ