• slide

30 Niedziela zwykła 25 października 2020 roku

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odbywają się zawsze: w niedziele o godzinie 17.00 razem z Nieszporami, a w dni powszednie po Mszy wieczornej.

1 listopada Kościół obchodzi radosną Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli ludzi, którzy już w pełni cieszą się niebem, zaś drugiego, modli się za Wszystkich Wiernych Zmarłych, a więc tych, którzy zakończywszy ziemskie pielgrzymowanie, nie osiągnęli jeszcze pełnego zjednoczenia z Panem Bogiem. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.Przy okazji ciągle przypominamy o możliwości zgłaszania intencji i ofiar na wypominki. Kartki, na których wypisujemy imiona zmarłych, są rozłożone w świątyni lub dostępne w zakrystii.

PROGRAM LITURGICZNYCH OBCHODÓW DNI ZMARŁYCH

listopada (niedziela) Uroczystość Wszystkich Świętych

·       Msze Święte jak w każdą niedzielę

·      o godz. 17.00 Nieszpory i różaniec za zmarłych.

listopada (poniedziałek) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

·     Msze Święte o godz. 7.00, 9.00 i 18.00

·   o godz. 17.00 Nabożeństwo, w czasie którego będziemy odczytywać imiona zmarłych poleconych nam w wypominkach jednorazowych, zaś Msza Święta o godz. 18.00 odprawiona będzie w intencji wszystkich zmarłych polecanych Panu Bogu wypominkach jednorazowych i rocznych.

Z racji uroczystości 2 listopada Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.

Kalendarz liturgiczny: we środę przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Dziękujemy za złożone ofiary i pracę na rzecz naszej wspólnej świątyni. Zachęcamy też do nabywania i lektury prasy katolickiej.

Ze smutkiem informujemy, że w sobotę 24 października zmarł ks. Adam Szkóp, proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła, człowiek ogromnej dobroci i pokory. Naszego dawnego dziekana polecamy modlitwom wiernych. Niech dobry Bóg da mu życie wieczne.