• slide

XXIX Niedziela Zwykła 21 października 2018 roku

Przypominamy, że aktywne uczestniczenie chrześcijan w życiu społecznym i politycznym swojego kraju jest praktyczną realizacją powinności moralnych względem dobra wspólnego. Dlatego serdecznie zachęcamy wiernych do wzięcia czynnego udziału w wyborach samorządowych, które dzisiaj przeżywamy w naszej Ojczyźnie. Módlmy się też zawsze za Polskę, aby panowały w niej Boże prawa.
 
Kalendarz liturgiczny: w poniedziałek przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, papieża.
 
We środę o godz. 18.00 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy, Msza Święta w intencjach zbiorowych w czasie której przypominamy sobie nauczanie św. Jana Pawła II i adoracja Najświętszego Sakramentu do godzi. 19.30.
 
Na stoliku z gazetami wyłożone są kartki, na których możemy wpisywać zmarłych, których imiona chcemy modlitewnie wspominać. Wypominki jednorazowe czytane będą podczas nabożeństwa za zmarłych 2 listopada o godz. 17.00, a wypominki roczne z zasady w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00. Następująca po nich Msza Święta o godz. 17.30 będzie każdorazowo sprawowana w intencji tych zmarłych. Wypełnione kartki przekazujemy osobiście księdzu w zakrystii lub kancelarii.
 
Przyjmujemy intencje mszalne na rok 2019.
 
Nasza parafia w dniach 17 - 24 września 2019 organizuje ośmiodniowy wyjazd pielgrzymkowy do Gruzji i Armenii. W programie znajdą się wszystkie najważniejsze miejsca dla religii i kultury obydwu krajów. Bliższych informacji udziela i zapisy na pielgrzymkę przyjmuje ks. proboszcz.
 
Informujemy także, iż osoby wyjeżdżające na pielgrzymkę do Meksyku w dniach 11 - 21 listopada b.r., spotykają się dzisiaj o godz. 19.00 w sali Domu Parafialnego.
 
Dziękujemy za złożone ofiary i pracę na rzecz naszej wspólnej świątyni. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.