• slide

VII Niedziela Zwykła 23 lutego 2020 roku

Dzisiaj o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie Apostolatu Maryjnego, zaś o godz. 16.00 Kółek Różańcowych. Bardzo pragniemy poszerzenia ich członków, dlatego na to drugie spotkanie zapraszamy także nowe osoby chcące swoją modlitwą oddawać nieustanną cześć Panu Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, jednocześnie uświęcając samego siebie i wypraszając dary duchowe wspólnocie kościoła.
 
Najbliższa środa zwana Popielcową rozpoczyna Okres Wielkiego Postu, w czasie którego wierni przygotowują się do obchodu Misterium Paschalnego. Wskazania Episkopatu Polski pouczają, że w tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca. Są nimi: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia, we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia. Post ilościowy (jeden posiłek dziennie do syta) obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty. Msze Święte we Środę Popielcową w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00, 18.00 i 20.00. Na każdej Mszy przyjmiemy na nasze głowy popiół. Po Mszy o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. Serdecznie zachęcamy do udziału w parafialnych nabożeństwach wielkopostnych:
 
- Gorzkie Żale w niedzielę po Nieszporach o godz. 17.00,
- Droga Krzyżowa w piątek (a więc także ten najbliższy):
 dla dzieci o godz. 17.00,
 dla dorosłych o godz. 18.45.
 
Za udział w Gorzkich Żalach a także Drodze Krzyżowej można we wszystkich kościołach w Polsce uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 
W przyszłą niedzielę Mszy Świętej o godz. 13.00 przewodniczyć będzie sufragan naszej diecezji, Ksiądz Biskup Marek Solarczyk. W jej trakcie udzieli on chrztu św. grupie dzieci, a na zakończenie poświęci obraz przedstawiający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, który zawiśnie w ołtarzu Serca Jezusowego.
 
Informujemy, że zwolniło się kilka miejsc na parafialną pielgrzymkę do Turcji Śladami św. Pawła apostoła, która odbędzie się w dniach od 24 września do 3 października b.r. W programie min.: Stambuł, Kapadocja, Tars, Perge, Pammukkale, Hierapolis, Efez, Troja. Całkowity koszt to 4400 zł. Informacji udziela i zapisy przyjmuje ks. proboszcz.
 
Dziękujemy za złożone ofiary i pracę na rzecz naszej wspólnej świątyni. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.